Project Description

  • Naziv : Protech
  • Porijeklo: Njemačka
  • Kategorija: Alati i oprema

Opis Brand-a

nformacije PROTECH je vodeći brend kompanije Intras i obuhvata preko 1200 artikala iz polja ručnog alata, vijčane robe i opreme za građevinarstvo.

Costumers Wishes

Proizvodi oprema; ručni alat; zaštitna oprema; rezni i brusni program; vijčana roba; cilindri, brave i katanci; željezarija; građevina; krečenje; vrtni program; EVG; trake